۱۰:۰۱ - پنجشنبه ۱۴ مرداد ۱۴۰۰

اخبار

نمایی از ساختمان ولایت _ دانشکده الهیات

انتخاب  کتاب  برتر درجشنواره هفته پژوهش وفناوری واحد کرج( تقدیر از پژوهشگران برتر استان البرز سال 1398) با عنوان وحیانیت قرآن ،پژوهشی در مساله تاثیرناپذیری قرآن از فرهنگ عصرنزول ، مروبط به آقای دکترعبدالمجید طالب تاش عضو هیات علمی گروه علوم قرآن وحدیث واحد کرج