نشریات نامعتبرخارجی وجعلی

۲۳ خرداد ۱۳۹۴ | ۱۵:۵۴ کد : ۶۷۰ اطلاعیه ها
اساتید ارجمند ودانشجویان محترم : چاپ مقاله دراین نشریات شامل دریافت ارتقاء،حق التشویقی ونمره نخواهد شد
نشریات نامعتبرخارجی وجعلی

برای اطلاع از آمار نشریات نامعتبرخارجی وجعلی به سایت های ذیل مراجعه نمایید:

http://research1.kiau.ac.ir/fa/contents/articles

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج - حوزه معاونت پژوهش وفناوری - دفترپژوهش - مقالات

سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی

وزارت علوم وتحقیقات وفناوری

دونشریه ذیل نیز از نشریات نامعتبر می باشند:

Indian  Journal  of  Trends  in  Life  science

Fundamental  and  applied  Life  Sciences