اطلاعیه ها

با همت اداره حقوقی و صیانت از دارایی های دانشگاه آزاد اسلامی استان البرز

از ۶۵۰۸ متر مربع زمین دانشگاه آزاد اسلامی استان البرز رفع تصرف شد

با تلاش اداره حقوقی و صیانت از دارایی های دانشگاه آزاد اسلامی استان البرز از ۶۵۰۸ مترمربع اراضی دانشگاه آزاد اسلامی استان البرز رفع تصرف گردید.

ادامه مطلب