ریاست و معاونین

رئیس دانشکده 

خانم دکتر منیره سید مظهری دانشیار، دکترای فلسفه و عضو هیات علمی دانشکده الهیات دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، همکاری خود را در سال1382 با واحد کرج  آغاز نمودند .

پست الکترونیک: sayidmazhari@kiau.ac.ir

ایشان در کنار فعالیت های آکادمیک، در پست های زیر نیز همکاری داشته اند:

عضو کمیته مشورتی ریاست _ واحد کرج (1389_1387)

رئیس بخش تخصصی الهیات مرکز تحقیقات علوم انسانی اسلامی _ واحد کرج (1387_تاکنون

عضو شورای پژوهشی دانشکده الهیات_ واحد کرج (1385_تاکنون

عضو شورای تحصیلات تکمیلی واحد کرج (1386_تاکنون

عضو شورای آموزشی واحد کرج   (1389_ تاکنون

معاون دانشکده الهیات – واحد کرج   (1385_ 1391

استاد نمونه سال 90دانشکده الهیات عضو هیات علمی گروه فلسفه وکلام اسلامی

استاد پژوهشگر دانشکده الهیات درسال 90 ، عضو هیات علمی گروه فلسفه وحکمت اسلامی

 شروع فعالیت ایشان به عنوان ریاست دانشکده الهیات دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج از سال 1391 می باشد.

دبیر کمیته بانوان فرهیخته دانشگاهی استان البرز

عضو شورای پژوهشی واحد کرج

  رزومه آکادمیک

         معاون آموزشی و دانشجویی دانشکده

                                                                                                            

1ـ مشخصات فردی:                                                                                                                                 

l نام: جمال

l نام خانوادگی: رضائی حسین آبادی

l  نام و نشانی محل کار:  دانشکده الهیات دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج                                                                                       

l  تلفن محل کار: 34182625

l شغل (سمت یا مسئولیت): عضو هیئت علمی

l مرتبه علمی:‌ (‌استاد ¨         دانشیار¨             استادیارg           مربی ¨ )                                                       

        پست الکترونیکی (E-mail):     jmrez35@gmail .com

 

2ـ اطلاعات تحصیلی: (آخرین مدرک تحصیلی)

مدرک تحصیلی

دانشگاه

کشور

سال اخذ مدرک

*گروه علمی

رشته تحصیلی

 

    دکتری

کارشناسی ارشد

کارشناسی

 

تهران

تهران

تهران

 

 

ایران

ایران

ایران

 

1382

1371

1366

 

علوم انسانی

دانشکده الهیات

 

فقه ومبانی حقوق اسلامی

فقه ومبانی حقوق اسلامی

دبیری الهیات و معارف اسلامی

 

  فعالیت‏های پژوهشی و اجرائی:

 

3-1) مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخلی یا بین المللی : 

 

1

 

 

 

 

تاملی در مبانی نظری و ضرورتهای تاریخی نظریه مشروطه مشروعه شیخ فضل الله نوری

 

 

 

 

فصل نامه 

گنجینه اسناد

 

 

 

علمی پژوهشی وزارتین

پاییز 1390

 

 

 

 

 

83

 

 جمال رضایی

علی طرفداری

 

 

 

2

 

ESSENCE OF ARCHLY COMPETITION

 

 

 

 

 

ORIENTAL JORNAL OF SOCIAL SCIENCES

 

 

ISI

 

13/10/2012

 

قوام الدین عسگری نژاد

جمال رضایی

صدیقه مصدق

3

NATURE OF ARCHLY COMETITION    

INTERNATIONAL JOURNAL  OF ACADEMIC RESERCH IN BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES

ISI

OCTOBER

2012   

10

قوام الدین   عسگری نژاد

 جمال رضایی

صدیقه مصدق

 

4

بررسی مبانی فقهی محاربه و حد آن 

 

فصل نامه دین پژوهی و کتابشناسی قرانی فدک

 

ISI علمی ترویجی وزارت علوم

تابستان 1389

3

جمال رضایی

 

5

 

بررسی الگوی خانواده سالم در سیره پیامبر اسلام ص

 

فصل نامه دین پژوهی و کتابشناسی قرانی فدک

 

ISI علمی ترویجی وزارت علوم

زمستان 1389

4

جمال رضایی

علی اصغر نراقی

 

 

6

Women judgment in quintet religious

researcher

ISI

 

 

 

 

AUGUST

2013

2

جمال رضایی

علی جهانخواه

فرشته خالصه رنجبر

 

7

The study of ratification vote and religious apostle at the family dispute of the religious minority by the iran’s courts

New York science journal

IsI

OCTOBER

2013

2

جمال رضایی

علی جهانخواه

مهرناز ضمامی املشی

 

8

Nemesis in abortion intentionally in jurisprudence and law

researcher

IsI

AUGUST

2013

2

جمال رضایی

علی جهانخواه

زینب ابراهیم شهرکی

 

 

9

حقوق و اختیارات

مالی همسر

فصل نامه تخصصی حقوق قضایی 

Isc

 

 

 

 

بهار 1389

1

جمال رضایی

 

 

10

State of wedlock and legal guidelines accessories and wedlock functions in rights

Advances in environmental biology

ISI

 

 

 

December

2014

 

جمال رضایی فروزان علایی

فاطمه رهبری

 

11

 

 

 

The patients rights form the jurisprudence and Islamic law point of view

Advances in environmental biology

ISI

2014

 

علبرضا دهقانی

ابراهیم صدیقی

جمال رضایی

 

 

12

 

 

Study the jurisprudential basiec of security right

 (article lll of the universal declaration of human rights)

 

 

Advances in environmental biology

 

 

isi

 

 

 

December

 

2014

 

 

 

غلامرضا بیاتی

 

جمال رضایی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3   -2) مقالات پذیرفته شده در همایش های علمی:

 

ردیف

عنوان مقاله

مشخصات همایش

اسامی همکاران به ترتیب اولویت

(شامل نام متقاضی)

 

امتیاز

نام همایش

سطح*

محل برگزاری

سال

 

1

 

 

 

بررسی تحلیلی تخلفات انضباطی دانشجویان دانشگاههای دولتی سراسر کشور   

 

سومین سمینارسراسری  بهداشت روانی دانشجویان

 

ایران

تهران

1385

 

 

 

 

ناصرصبحی قراملکی

جمال رضایی

حامد شکوری

 

 

2

 

الگوی تربیتی ایثار وشهادت

 

همایش توسعه فرهنگ ایثار وشهادت

 

 

ایران

تهران

1387

 

 

 

جمال رضایی

 

3

 

 

مبانی اندیشه نظارت همگانی در اسلام

و ادیان دیگر

 

 

 

 

 

 

همایش ملی نظارت همگانی

ایران

تهران

1391

 

 

جمال رضایی

 

 

 

4

 

 

بررسی مبانی فقهی کرامت و برابری انسان در مقدمه و مواد اول و دوم اعلامیه جهانی حقوق بشر

 

 

 

 

 

 

کنفرانس بین المللی علوم رفتاری و مطالعات اجتماعی

ایران

تهران

1393

 

 

 

 

غلامرضا بیاتی

جمال رضایی

 

 

طرح های تحقیقاتی پایان یافته :

 

1

 

 

بررسی مبانی فقهی دیدگاهها و      نظرات شیخ فضل الله نوری

 (مجری)

جمال رضایی

علی محمد طرفداری

 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

 

1389

 

 

 

 

 

1390

 

 

2

بررسی الگوی خانواده سالم

در سیره پیامبر اسلام ص

(مجری)

جمال رضایی

علی اصغر نراقی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

 

1388

 

1389

 

3

بررسی معنا و اهمیت عدل

و اعتدال در متون اندرزنامه‌ای فقهی، تاریخی و ادبی ایران

در قرون میانه هجری 

 

(مجری)

جمال رضایی

علی محمد طرفداری

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

 

1393

1394

 

 

 

 

               
 

 

3-5) تألیف یا تصنیف کتاب:

 

ردیف

عنوان کتاب

نوع کتاب

تاریخ اولین چاپ

ناشر

اسامی همکاران به ترتیب اولویت (شامل نام متقاضی)

امتیاز

تألیف

تصنیف

 

 

 

1

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

سبک زندگی در سیره نبوی

حقوق و وظایف خانواده

 

 

 

 

 

      

1393

گام حق

جمال رضایی

 

 

2

 

 

فقه سیاسی اسلام

 

سیری در مبانی فقهی نظریه مشروطه مشروعه

 

 

 

1393

گام حق

جمال رضایی

 

3

 

 

 

رفتارهای نابهنجار جنسی

و راهکارهای کنترل آن

 

 

 

 

 

 

1394

راز نهان

جمال رضایی

فرید نجف نیا

 

4

 

 

نحله واجرت المثل در طلاق زوجه

      √

 

1394

راز نهان

جمال رضایی

جواد میکاییلی

 

 

5

 

افشاگری از منظر احکام فقهی و حقوقی

 

1394

پر

         جمال رضایی

حامد ذوالفقاری

 

6

 

مبانی فقهی و حقوقی  نقش مردم در حکومت اسلامی

 

1395

نماد اندیشه

جمال رضایی

حسین پیرعلی

 

 

 

 

                   
 

 

فعالیتهای فرهنگی ، پژوهشی واجرایی :

 

 

 • دبیر شورای مشاورین وزرا در امور ایثارگران ریاست جمهوری
 • عضو کمیته فرعی کمسیون فرهنگی هیات دولت
 • مشاور وزیر بهداشت درمان وآموزش پزشکی در امور ایثارگران
 • مشاور معاون دانشجویی وزیر  علوم تحقیقات وفناوری
 • سرپرست کمیته  مرکزی انضباطی دانشجویان وزارت علوم تحقیقات وفناوری
 • عضو اصلی هیات بدوی انتظامی رسیدگی به تخلفات هیات علمی انستیتو پاستور ایران
 • دبیر شورای فرهنگی دانشگاه تهران
 • دبیر ستاد برگزاری همایش ایثارگران وشوراهای اسلامی شهر وروستا
 •  عضو کار گروه فرهنگی شورای مشاوران وزرا در امور ایثار گران
 • عضو کار گروه رفاه اجتماعی شورای مشاوران وزرا در امور ایثار گران
 • عضو شورای سیاست گزاری وزارت بهداشت و درمان وآموزش پزشکی
 • معاون مرکز تحقیقات ومطالعات علوم اسلامی در طب و اخلاق پزشکی وزارت بهداشت
 • عضو شورای پژوهشی و مرکز مطالعات وتحقیقات علوم انسانی دانشگاه ازاد اسلامی واحد کرج
 • مدیر گروه فقه دانشکده الهیات دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
 • عضو شورای پژوهشی دانشکده الهیات دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
 • عضو شورای تحصیلات تکمیلی گروه فقه دانشکده الهیات دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
 • عضو کمیته تخصصی گروه فقه دانشکده الهیات دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
 • راه اندازی کارگاه پژوهشی نحوه پروپازال نویسی دانشجویان کارشناسی ارشد
 • طراحی و راه اندازی کارگاه دبیران کمیته های انضباطی دانشجویان دانشگاههای کشور
 • مدرس کارگاه آموزشی دبیران کمیته های انضباطی سراسرکشور
 • شرکت در دوره الگوهای یاد دهی و یادگیری گروهی
 • شرکت در دوره برنامه ریزی درسی و الگوهای تدوین طرح درس
 • شرکت در دوره روش شناسی تحقیق در علوم انسانی
 • شرکت دردوره چگونه ازمتن علمی اطلاعات استخراج کنیم
 • شرکت در دوره آشنایی با مهمترین بحرانهای دانشجویی
 • شرکت در دوره روش تحقیق در علوم انسانی
 • شرکت در دوره آموزش ایجاد وب لاگ
 • تدریس در کارگاه اموزشی اشنایی با شرایط قرار
 • عضویت در شورای راهبردی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در واحد کرج
 • عضویت در شورای فرهنگی اجتماعی دانشگاه ازاد اسلامی واحد کرج
 • برگزاری جلسه سخنرانی با عنوان شبهات وهابیت وپاسخ به انها
 • برگزاری جلسه سخنرانی با عنوان امام و دانشجو
 • عضو کمیته علمی همایش فرهنگ مصرف گرایی و استقلال فرهنگی
 • سخنرانی و عضو پانل  همایش وحدت حوزه و دانشگاه
 • شرکت در دوره انسان شناسی دینی و معنای ان
 • شرکت در دوره جنگ نرم و اهداف و راهبردها
 • شرکت در هم اندیشی اساتید دانشکده الهیات با موضوع خطر جدی وضعیت رشته های علوم اسلامی همزمان با توجه به اسلامی شدن علوم
 • شرکت در هم اندیشی اساتید دانشکده الهیات با موضوع علوم دینی و اسلامی شدن علوم انسانی
 • شرکت در نشست علمی الگوی اسلامی –ایرانی پیشرفت
 • شرکت در کارگاه دانش افزایی استادان با موضوع اخلاق حرفه ای و اندیشه سیاسی
 • شرکت در کارگاه دانش افزایی استادان با موضوع اخلاق حرفه ای و اندیشه سیاسی  طرح ضیافت اندیشه
 • راهنمایی ومشاوره وداوری بیش از هشتاد پایان نامه های تخصصی گروههای فقه و حقوق
 • همکار طرح تحقیقاتی تحلیلی احکام انضباطی دانشجویان دانشگاههای سراسر کشور وشناسایی عوامل موثر در گرایش به تخلفات انضباطی دانشجویان وزارت علوم تحقیقات وفناوری
 • همکار طرح تحقیقاتی بررسی نیازهای آموزشی ومشاوره ای مربیان شاغل در مهد کودک دانشگاه تهران
 • مجری طرح تحقیقاتی بررسی سیره پیامبر اعظم (ص) در امور مرتبط با نهاد خانواده  دردانشکده الهیات دانشگاه ازاد واحد کرج
 • مجری طرح تحقیقاتی بررسی مبانی فقهی دیدگاهها و  نظرات شیخ فضل الله نوریدر انقلاب مشروطه دردانشکده الهیات دانشگاه ازاد واحد کرج
 • مجری طرح تحقیقاتی بررسی معنا و اهمیت عدل و اعتدال در متون اندرزنامه‌ای فقهی، تاریخی و ادبی ایران در قرون میانه هجری دردانشکده الهیات دانشگاه ازاد واحد کرج
 • دادیار دادسراهای انقلاب اسلامی 
 • مدیر کل روابط عمومی دانشگاه تهران
 • مدیر کل امور رفاهی  دانشگاه تهران
 • مدیر کل طرح و توسعه دانشگاه تهران
 • دبیر ستاد رفاهی وعضو کمیته مسکن دانشگاه تهران
 • عضو هیات امنای کانون باز نشستگان دانشگاه تهران
 • عضو کمیسیون تخصصی اصلاح ساختار تشکیلات ومدیریت شورای برنامه ریزی دانشگاه تهران
 • مشاور رئیس دانشگاه شاهد
 • معاون طرح وتوسعه دانشگاه شاهد
 • مسئول راه اندازی و مدیر گروه فقه ومعارف اسلامی دانشگاه شاهد
 • عضو هیات امنای موسسه خانواده مطهر
 •  شرکت در دوره اموزش مدیریت پایه  سازمان مدیرت دولتی
 •  شرکت در دوره اموزش مدیریت میانی  سازمان مدیرت دولتی
 • شرکت در دوره اموزش مدیریت تکمیلی سازمان مدیرت دولتی
 • شرکت در کارگاه اموزشی الگوهای یاددهی و یادگیری گروهی
 • شرکت در کارگاه اموزشی چگونه از یک متن علمی اطلاعات استخراج کنیم
 • شرکت در کارگاه اموزشی اموزش ایجاد  وبلاگ
 • شرکت در کارگاه اموزشی روشهای تدریس
 • شرکت در کارگاه اموزشی تکنولوژی اموزشی
 •  شرکت در کارگاه اموزشی ارزشیابی تحصیلی
 • شرکت در کارگاه اموزشی روانشناسی رنگها
 • مدیریت کاروانهای حج وعمره و عتبات