اعضای هیات علمی

 

دانشکده الهیات

آل رسول، سوسن

علوم قرآنی و حدیث، الهیات

اکبری دستک، فیض الله

علوم قرآنی و حدیث، الهیات

مرتضی اخلاقی فرد

ادیان

برهانی فر، محمد حسن

فللسفه و کلام اسلامی، الهیات

پارسایی، تهمینه

علوم قرآنی و حدیث، الهیات

پورطولمی، منیرالسادات

فلسفه و کلام اسلامی، اعرفان اسلامی ، الهیات

توانایی سره دینی، محمد حسین

علوم قرآنی و حدیث، الهیات

جمالی، غلام عباس

فلسفه 

جهانخواه، علی

فقه و مبانی حقوق اسلامی، الهیات

حاجی محمدی,اصغر

حقوق اسلامی,الهیات

خدائی، مهدی

فقه و مبانی حقوق اسلامی، الهیات

ستوده روش، ندا

فقه و مبانی حقوق اسلامی، الهیات

سید مظهری، منیره

فلسفه و کلام اسلامی، الهیات

صدیقی، ابراهیم

فقه و مبانی حقوق اسلامی، الهیات

طالب تاش عبدالمجید

علوم قرآنی و حدیث، الهیات

علایی نوین، فروزان

فقه و مبانی حقوق اسلامی، الهیات

علی بخشی,راضیه

فقه و مبانی حقوق اسلامی,الهیات

مصدق صدقی، صدیقه

فقه و مبانی حقوق اسلامی،الهیات 

موحدی، عبدالعلی

فلسفه و کلام اسلامی،الهیات

میرشمسی،زینب السادات  

فلسفه،الهیات

نعمتی پیرعلی,دل آرا

علوم قرآن وحدیث، الهیات