امور آموزشی

اداره آموزش

رئیس آموزش : خانم فرحناز رمضان پور 

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد علوم سیاسی از واحد تهران مرکز

کارشناسی : دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

تاریخ شروع فعالیت دراین سمت : 96

شماره تماس رئیس آموزش : 34182632

  بخش کارشناسی وکارشناسی ارشد

کارشناس گروه فلسفه وکلام اسلامی ، علوم قرآن و حدیث  وفقه ومبانی حقوق اسلامی ، عرفان اسلامی ، ادیان وعرفان ، : خانم  نوری منش دارای مدرک کارشناسی ارشد از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات 

شماره تماس : 34182630

کارشناس آموزش : خانم مهتاب کمالی  نژاد دارای مدرک کارشناسی ارشدفیزیک - اتمی مولکولی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات. شماره تماس 34182818

فعایتهای بخش کارشناسی ارشد:

1-      ثبت نام دانشجویان دوره کارشناسی ارشد در دو نیمسال تحصیلی جمعاً ( 275 ) ( ورودیهای 84 در چهاررشته : علوم قرآنی ( 19 نفر ) ، فقه و مبانی ( 20 نفر ) ، فلسفه و کلام اسلامی ( 6 نفر ) ، زبان و ادبیات عرب ( 26 نفر ) .

2-      حذف و اضافه در دو نیمسال.

3-      تحویل کارنامه کلی دانشجویان پس از بررسی وضعیت آنان ( 275 مورد ).

4-      ابلاغ مشروطی دانشجویان و اخذ تعهد از آنان.

5-      بررسی وضعیت دانشجویان بلاتکلیف.

6-      تنظیم لیست و پوشه کلاسها در هر نیمسال و تحویل به استادان.

7-      رسیدگی به حضور و غیاب دانشجویان و اعلام اسامی دانشجویانی که غیبت بیش از حد مجاز داشته اند.

8-      کمک به برنامه ریزی درسی در هر نیمسال و تنظیم ساعات درسی.

9-      ابلاغ برنامه هفتگی و امتحانات به استادان.

10-   توزیع پرسشنامه بین دانشجویان جهت نظر خواهی از نحوه تدریس استادان و استخراج نتایج توسط رایانه دانشکده.

11-   برگزاری امتحانات پایان ترم در هر نیمسال در مدت دو هفته.

12-   گزارش حق التدریس استادان در هر ترم به معاونت آموزشی واحد.

13-   تشکیل جلسات شورای تحصیلات تکمیلی ( 8 جلسه ).

14-   تحویل ابلاغ استادان راهنما و مشاور.

15-   کنترل ریز نمرات دوره کارشناسی دانشجویان و تهیه اسامی و فهرست اشخاصی که مشمول گذراندن دروس جبرانی هستند.

16-   تنظیم و تهیه مدارک لازم دانشجویانی که نیاز به افزایش سنوات تحصیلی دارند و اعلام به واحد جهت صدور مجوز ثبت نام.

17-   ارسال فرم مشخصات آماری به معاونت پژوهشی جهت اختصاص کد استادان.

18-   تهیه و ارسال کارنامه و فرم خلاصه وضعیت تحصیلی ( جهت صدور مجوز تعداد واحد بالای 14 برای دانشجویان ).

ناظم کلاسهای دانشکده: آقای علی افتخاری 

 شماره تماس : 34182627

 مشخصات سایت آموزش:

سایت آموزش دانشکده الهیات واقع در طبقه اول ساختمان ولایت شرقی قرار دارد.

تجهیزات : دارای 4 دستگاه کامپیوتر و 2 دستگاه پرینتر لیزری، یک عدد سرور، یکدستگاه UPS

بایگانی دانشجویی: دارای یکدستگاه کامپیوتر 

فعالیتهای رایانه ای دانشکده :

1-      چاپ لیستهای حضور و غیاب دانشجویانی که مشکل مالی نداشته اند.

2-      وارد کردن تمام مشخصه های رشته ها در کامپیوتر.

3-      تهیه آمار دانشجویان ثبت نام شده در پایان هر روز جهت اطلاع آموزش.

4-      ثبت نمرات امتحانی و کنترل وارد کردن آن به مهر کامپیوتر دانشکده و ارسال آنها به مرکز آمار و کامپیوتر.

5-      وارد کردن تمام دروس دانشجویان انتقالی و مهمان در کامپیوتر.

6-      پیگری لیست نمرات دانشجویانی که در دانشکده های دیگر مهمان بوده اند.

7-      ورود حذف پزشکی و حذف اضطراری دانشجویان در کامپیوتر.

8-      کنترل معدل دانشجویان و استخراج معدل دانشجویان مشروط و اعلام آن به امور فارغ التحصیلان.

9-      استخراج دانشجویان رتبه های اول و دوم و سوم در هر ورودی ، مقطع و رشته برای آموزش.

10-   چاپ کارنامه های ترمی.

11-   صدور کارت ورود به جلسه امتحان برای دانشجویانی که ثبت نام خود را تکمیل کرده اند و بدهی ندارند.

12-   چاپ کارنامه های کلی دانشجویان و فارغ التحصیلان.

13-   صادر کردن ابلاغ اساتید – ابلاغ دانشجویان مشروطی و اخراجی.

14-   وارد کردن مشخصات اساتید در فایل و کد اساتید.

15-   تایپ کردن نامه های اداری داخل و خارج از دانشکده.

16-   صدور گواهی اشتغال به تحصیل برای دانشجویان واجد شرایط.

17-   وارد کردن ارزشیابی استادان و چاپ آنها بصورت محرمانه.

18-  برگزاری امتحانات پایان ترم

19- برنامه ریزی وثبت نام

20- کنترل کلاسها واعلام غیبت اساتید در کلاسها به مدیربرنامه ریزی آموزشی

21- کنترل کلاسها واعلام غیبت اساتید در کلاسها به مدیربرنامه ریزی آموزشی

22- برگزاری پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد

بایگان : آقای دهقان

شماره تماس : 34182631

رشته های تحصیلی دانشکده :

کارشناسی :

علوم قرآن وحدیث

فقه وحقوق اسلامی

کارشناسی ارشد:   

   علوم قرآن وحدیث

فقه ومبانی حقوق اسلامی

فلسفه وحکمت اسلامی

ادیان وعرفان 

عرفان اسلامی

دکتری :

علوم قرآن وحدیث

فلسفه وحکمت اسلامی

عرفان واندیشه های امام خمینی