معرفی دانشکده الهیات

معرفی دانشکده الهیات

                                         تاریخچه دانشکده الهیات

دانشکده الهیات دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج در سال 1362تاسیس شد واز نظر تاریخی یکی از پرسابقه ترین دانشکده های این واحد محسوب میشود. این دانشکده از همان آغاز تاسیس مجری دوره های کاردانی دینی وعربی ، کارشناسی فلسفه وحکمت اسلامی ، علوم قرآن وحدیث، فقه ومبانی حقوق اسلامی ، کارشناسی ناپیوسته الهیات ومعارف اسلامی ، کارشناسی ارشد فلسفه اسلامی ، علوم قرآن وحدیث ، فقه ومبانی حقوق اسلامی بود. وهم اکنون نیز با داشتن دانشجو در دوره های کارشناسی علوم قرآن وحدیث ، فقه ومبانی حقوق اسلامی  و مقطع کارشناسی ارشد ادیان وعرفان ، عرفان اسلامی ، فلسفه وحکمت اسلامی ، علوم قرآن وحدیث ، فقه ومبانی حقوق اسلامی به عنوان یکی از مهمترین مراکز علمی ودینی در سطح استان البرز به فعالیت خود ادامه می دهد.

این دانشکده افتخار بهره مندی از استادان برجسته وصاحب نام حوزه های مختلف علوم دینی والهیات مانند: دکترغلامحسین ابراهیمی دینانی ، دکتر رضا داوری اردکانی ، دکتر عبدالمجید معارف ، دکتر محمود خاتمی ، دکتر ضیاء موحد، دکتر علی شیخ الاسلامی دکتر علی نصیریان ، دکتر عباس همامی ، دکتر میرباقری را درکارنامه درخشان خود داشته وهم اکنون نیز علاوه بربهره مندی از استادان مذکور درهمایش ها، سمینارها وپایان نامه های دانشجویی، افتخارتدریس نخبگان وپژوهشگران برترملی همچون دکتر محمدعلی لسانی فشارکی ، دکترسوسن آل رسول ، دکتر دل آرا نعمتی ، دکتر علی مهدیزاده ودکتر مقصود محمدی را نیز دارد.

معرفی دانشکده

دانشکده الهیات از بدو تاسیس به دلیل بهره مندی از استادان صاحب نام ونیز داشتن مقاطع مختلف تحصیلی ، به صورت دانشکده فعالیت خود را آغاز کرده واکنون همگام با دانشکد ه های برتر کشور مشغول به فعالیت بوده وآماده پاسخگویی به نیازهای علمی محققین ، پژوهشگران ونخبگان درعرصه ملی وبین المللی است.

اسامی روسای دانشکده از شروع   تا هم اکنون بشرح پایین می باشد:

دکتر محمد خاتمی ، دکتر ابوالقاسم امامی ، دکتر اصغر نراقی ، دکتر منیره سید مظهری