فلسفه و حکمت اسلامی

مدیر گروه  کارشناسی و کارشناسی ارشد فلسفه وحکمت اسلامی

 

خانم  دکتر منیرالسادات پورطولمی، دانشیار، دکترای عرفان اسلامی و عضو هیات علمی دانشکده الهیات دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج ،همکاری خودرا در سال 1369 با واحد کرج  آغاز نمودند .

پست الکترونیک: poortolami@kiau.ac.ir

drpourtolami.jpg

ایشان در کنار فعالیت های آکادمیک، در پست های زیر نیز همکاری داشته اند:

1. مدیر گروه فلسفه و حکمت اسلامی، مرداد 88 تاکنون.

2. مشاور ریاست واحد در امور بانوان در استانداری، بهمن 90 تاکنون.

3. عضو شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده الهیات_ واحد کرج (1384_ تاکنون)

4. عضو شورای پژوهشی دانشکده الهیات_ واحد کرج (1385-1382) و (1387_ تاکنون)       

5. دبیر شورای پژوهشی دانشکده (1383-1382)

6. عضو بخش تخصصی الهیات، آبان ماه سال 88 تا اردیبهشت ماه 90.

7. عضو کمیته تخصصی بررسی صلاحیت علمی مدرسان مدعو، دی ماه 86 تا دی ماه 88

شروع فعالیت ایشان به عنوان مدیر گروه فلسفه و حکمت  اسلامی  ،عرفان اسلامی وادیان واحد کرج از سال 1388 می باشد.

شماره تماس: 3418262

رزومه آکادمیک:

مدارج تحصیلی دانشگاهی:

 

سال اخذ مدرک

محل اخذ بورسیه

دانشگاه محل تحصیل

رشته و گرایش تحصیلی

مدرک تحصیلی

1365

-

دانشگاه تهران

الهیات ومعارف اسلامی گرایش فلسفه اسلامی

لیسانس

1369

-

دانشگاه تهران

 

فلسفه وکلام اسلامی

فوق لیسانس

1381

  واحد کرج

دانشگاه آزاد اسلامی علوم وتحقیقات

عرفان اسلامی

دکتری

 

  

سوابق فعالیت های آموزشی

مرتبه علمی:             دانشیار

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی کرج به صورت نیمه وقت از تاریخ 1369  تا تاریخ 1372 وبه صورت تمام وقت از تاریخ 1372 تا کنون                                

 

سوابق فعالیت های اجرایی

 

1. مدیر گروه فلسفه و حکمت اسلامی، مرداد 88 تاکنون.

2. مشاور ریاست واحد در امور بانوان در استانداری، بهمن 90 تاکنون.

3. عضو شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده الهیات_ واحد کرج (1384_ تاکنون)

4. عضو شورای پژوهشی دانشکده الهیات_ واحد کرج (1385-1382) و (1387_ تاکنون)       

5. دبیر شورای پژوهشی دانشکده (1383-1382)

6. عضو بخش تخصصی الهیات، آبان ماه سال 88 تا اردیبهشت ماه 90.

7. عضو کمیته تخصصی بررسی صلاحیت علمی مدرسان مدعو، دی ماه 86 تا دی ماه 88

 

 

سوابق علمی – تحقیقاتی

 

    مقالات ارائه شده در کنفرانس های علمی

 

 

·     The Role of theoretical Mysticism in solving some philosophical controversies,monirossadat pourtolami,sayyidmazhari,Alerasoul,  5th Annual philosophy,Aten 2010               

·     In Flounce of Philosophy of on Islamic Mysticism,Alerasul,Pourtolami,sayyidmazhary 5th Annual philosophy,Aten 2010    

·     Plotinus on Art and knowledge, sayyidmazhary,Alerasoul,pourtolami, 5th Annual philosophy,Aten 2010

 

·     کیفیت علم واجب‌الوجود به ماسوی الله از نظر صدرالمتألهین شیرازی،منیرالسادات پورطولمی ،دومین همایش جهانی حکیم ملاصدرا،ایران ،تهران،خرداد1383

 

·     تاثیر آشنایی با سنت های الهی در نواندیشی وشکوفایی فرهنگی،منیرالسادات پورطولمی وسوسن آل رسول،همایش ملی خلاقیت ونوآوری در آموزش عالی، ایران ،دانشگاه آزاد کرج،1387

 

·     تجسم اعمال درآراء آیت الله شاه آبادی،منیرالسادات پورطولمی،همایش ملی بزرگداشت آیت الله شاه آبادی،ایران ،تهران،1388

 

 

مقالات چاپ شده در مجلات علمی:

 

 ·     سیر تطور مفهومی معرفتی تشکیک،منیرالسادات پورطولمی وفاطمه باقر پور،آینه معرفت ،علمی پژوهشی وزارت علوم وisc، زمستان 1390

·     تبیین فلسفی جاودانگی نفس، منیرالسادات پورطولمی ونرگس عربزاده نژادی، فصلنامه حکمت وفلسفه ، علمی پژوهشی، زمستان 1390

·     آسیب شناسی عبادت در قرآن وحدیث،فهیمه احمدی ومنیرالسادات پورطولمی،فصلنامه فدک،  علمی پژوهشی    وisc  ،بهار1389

·     رحمت الهی و رزق بندگان در هستی شناسی قرآن ،منیرالسادات پورطولمی ،فصلنامه فدک ، علمی پژوهشی    وisc  ،زمستان1389

·     قدرت الهی درجدال اندیشه وتاثیر آن براندیشه های کلامی وفلسفی،منیرالسادات پورطولمی ولاله میارنعیمی،فصلنامه حکمت وفلسفه،علمی پژوهشی،زمستان1388

·     تأثیر عرفان نظری در پی‌ریزی قاعده بسیط الحقیقه، منیرالسادات پورطولمی ، آینه معرفت،علمی پژوهشی وزارت علوم وisc ، زمستان1386

·     سبب سوزی در عرفان نظری، منیرالسادات پورطولمی،عرفان ،پاییز1386، علمی پژوهشی    وisc  ،پاییز1386

·     رابطه مشیت الهی با هدایت و ضلالت انسان‌ها در عرفان محیی الدین ابن عربی، منیرالسادات پورطولمی،عرفان ، علمی پژوهشی     وisc  ،پاییز1385

·     اعیان ثابته ملاک علم حق‌تعالی و مجاری فیض او، منیرالسادات پورطولمی،عرفان، علمی پژوهشی    وisc  ،تابستان1384

·     سرّ قدر از نظر محیی‌الدین ابن‌عربی، منیرالسادات پورطولمی،خردنامه صدرا، علمی پژوهشی وزارت علوم وisc،زمستان1384

·     مراتب علم حق‌تعالی از نظر صدرالمتألهین ،منیرالسادات پورطولمی،خردنامه صدرا     ، علمی پژوهشی وزارت علوم وisc،    پاییز1382

 

  اجرای طرح های تحقیقاتی (در دست اجرا یا خاتمه یافته)

·      تحیل عقلانی سنت های الهی در قرآن ونهج البلاغه،موسسه تصویب کننده دانشگاه آزاد اسلامی کرج،1388،   سمت :مجری طرح

 

راهنمایی پایان نامه های دانشجویی

    

  •     معصومه رجبی کبود چشمه،اسم اعظم در عرفان اسلامی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج،91، سمت :راهنما

·     فاطمه باقر پور، بررسی موضوع  تشکیک در حکمت متعالیه  و عرفان اسلامی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج،90،سمت :راهنما

·     طاهره درویش ،اهمیت عالم عقول در هستی شناسی فیلسوفان مسلمان،دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج،90،       سمت :راهنما

·     نرگس عربزاده نژادی،جاودانگی انسان در فلسفه وکلام اسلامی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج،90،سمت :راهنما

·     شهاب الدین ایراندوست ،حرکت جوهری وتأثیر آن بر حل پاره ای از مناقشات فلسفی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج،89،سمت :راهنما

·     فاطمه فرهادی ،انسان اخلاقی در آموزه‌های اسلام و مدرنیته،دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج،89،سمت :راهنما

·     لیلا قنبری ،ترجمه عربی به فارسی متن و شرح مقاله‌های دوم و سوم از کتاب شرح شمیه علی کاتبی قزوینی،88،دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج،سمت :راهنما

·     پری گودرزی ،بررسی آراء و افکار استاد جلال‌الدین آشتیانی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج،85،سمت :راهنما

·     مژگان صادقیان ایرانزاد ،بررسی حسن و قبح افعال در فلسفه و کلام اسلامی،85،دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج،سمت :راهنما

·     سکینه نجفی ،مسائل کلامی –فلسفی سوره یوسف(ع) ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج،85،سمت :راهنما

·     فرخ لقابزازی ،بررسی معاد در فلسفه مشاء و حکمت متعالیه،دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج،85،سمت :راهنما

·     مریم واعظ قراملکی ،تحلیل و بررسی نشانه‌های ظهور حضرت مهدی(عج) ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج،84،سمت :راهنما

·     سیمین حلوایی،علم واقسام آن در حکمت متعالیه،دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج،84،سمت :راهنما

·     فاطمه شعبانی،بررسی موضوع تساهل وتسامح در اسلام،دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج،83،سمت :راهنما

·     مهدیه پشنگ زاده،بررسی مسئله خلافت وامامت در اسلام،دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج،83،سمت :راهنما

 

 

دوره های آموزشی و مطالعات

 

·     روان شناسی تحقیق در علوم انسانی

·     نحوه نگارش cv

·     چگونه از یک متن علمی اطلاعات استخراج کنیم

·     مقاله نویسی علمی به زبان فارسی

·     آشنایی با قوانین وآیین نامه های پژوهشی

·     آشنایی با نرم افزار power point

·     آشنایی با کامپیوترومقدمات windows xp

·     آشنایی با اینترنت  

 

جوایز و افتخارات علمی

 

 

·     استاد نمونه دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج در سال1387